Gudstjänst i Vasa på första söndagen i fastan

Gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på första söndagen i fastan med Ola Österbacka. Söndagens tema: Jesu seger över frestelserna. Ljudfilen innehåller endast predikan, tema: Människofruktan och Gudsfruktan, text: Matt 16:21–23.

Följ och dela!