Gudstjänst med dop söndagen efter jul

Gudstjänst i Lepplax bykyrka söndagen efter jul, nyårsaftonen 31.12.2023. Liturg: David Åkerlund. Predikant: Ola Österbacka. Kantor: Linda Snellman.

Tema: Guds barns trygghet. Texter: Ps 8:2-7; Jer 31:15-17; Upp 12:1-6; Matt 2:13-23 (predikotext). I samband med gudstjänsten förrättades dop av Nguyen Ngoan.
Psalmer: 37:1–3; 144; 39; 37:4–5; 211:1–3; 211:4; 44.

Predikan över Matt 2:13-23 som ljudfil och som separat video. Tema: Gud bevarar sina barn.

Följ och dela!