Gudstjänst på 18:e söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, den 8 oktober 2023. Liturg: Ola Österbacka, predikan av Ingemar Andersson över Matt 13:44–46, med tolkning till finska av Juhani Viitala.

Video: predikan med tolkning. Predikan även som mp3. Den lilla videon innehåller hela gudstjänsten.
Endast den svenska delen av predikan utan tolkning:

Följ och dela!