Gudstjänst på 3. sönd. i fastan

Gudstjänst i Settlementcentrum på tredje söndagen i fastan 15.3.2020 med Ola Österbacka. Tema: Kampen mot mörkrets makter. Ljudfilen innehåller endast predikan (över detta tema).

Följ och dela!