Gudstjänst på 3:e sönd. efter påsk, Fil 1:21-24

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på tredje söndagen efter påsk. Liturg: David Åkerlund, predikant och kantor: Hans Ahlskog. Tema: Guds folks hemlängtan. Ljudfilen innehåller endast predikan, text: Fil 1:21–24.

Följ och dela!