Gudstjänst på allhelgonadagen 5.11.2022

Gudstjänst i Vasa, Settlementcentrum, på allhelgonadagen 5.11.2022 med Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog. Gudstjänsten börjar med ljuständning för tre avlidna.

Texter: Ps 103:1–13Jes 25:6–9 (predikotext); Upp 7:9–17Matt 5:1–12. Psalmer: 298; 568:9; 127; 128:1–3; Sionsharpan 498 (Till det höga); 585.

Ljudfilen, liksom den lilla videon, innehåller bara predikan.

Predikotext: Jes 25:6-9

6  HERREN Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med feta rätter och lagrade viner, feta, mustiga rätter och lagrat, klarat vin. 7 Han ska på detta berg utplåna den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. 8 Han ska utplåna döden för evigt. Herren GUD ska torka tårarna från alla ansikten och ta bort sitt folks vanära från hela jorden, för HERREN har talat. 

9 På den dagen ska man säga: Se, här är vår Gud! Honom hoppades vi på, att han skulle frälsa oss. Ja, här är HERREN som vi hoppades på. Låt oss vara glada och jubla över hans frälsning.

Följ och dela!