Gudstjänst på domsöndagen 2020

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på domsöndagen 22.11.2020 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Tema: Yttersta domen. Predikotext: Joh 5:22–29.

Följ och dela!