Gudstjänst på första söndagen i advent

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 27.11.2022 med Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog. Tema: Se din konung kommer Psalmer: 4; 144; 2; 1; 9; 3. Texter: Jes 12; Ef 1:3–7; Matt 21:1–9. Predikotext: Luk 10:23–24.

Gudstjänsten inleds med barnprocession och sång och avslutas med sång av en sånggrupp. Ljudfilen och den lilla videofilen innehåller endast predikan.

Luk 10:23–24:

23 När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sade: ”Saliga är de ögon som ser vad ni ser. 24 Jag säger er: Många profeter och kungar ville se vad ni ser men fick inte se det, och höra vad ni hör men fick inte höra det.”

Följ och dela!