Gudstjänst på kyndelsmässodagen; Jesus Kristus – sann Gud