Gudstjänst på Marie bebådelsedag – midfastosöndag

Gudstjänst från Lepplax bykyrka på Marie bebådelsedag 22.3.2020 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Predikan med text från midfastosöndagen, Joh 6:24–36.

Följ och dela!