Gudstjänst på midfastosöndagen, 5 Mos 8:1-6

Gudstjänst med Øyvind Edvardsen och kantor Hans Ahlskog på midfastosöndagen 14.3.2021 i Lepplax bykyrka.

Predikan i ljudfilen, text: 5 Mos 8:1–6.