Gudstjänst på midfastosöndagen, Livets bröd

Gudstjänst från Vasa, Settlementcentrum, på midfastosöndagen 27 mars 2022 med Ola Österbacka och psalminspelningar från tidigare gudstjänst, kantor Hans Ahlskog. Predikotext: Jes 7:10–14.

Ljudfilen och den lilla videon innehåller endast predikan.

Följ och dela!