Gudstjänst på nyårsdagen

Gudstjänst från S:t Johannes ev-luth församling på nyårsdagen 1.1.2023 med Ola Österbacka i Settlementcentrum, Vasa. Tema: I Jesu namn.

Huvudvideon och ljudfilen innehåller endast predikan över Joh 14:12–14, medan den lilla videon har hela gudstjänsten.

Följ och dela!