Gudstjänst på palmsöndagen

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på palmsöndagen 10 april kl 13 med David Åkerlund som liturg och Hans Ahlskog som predikant och kantor. Temapredikan: Hur GT:s profetior om Jesu lidande uppfylldes.

Följ och dela!