Gudstjänst på septuagesima, Jesus Kristus – sann människa

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på septuagesima 9.2.2020 med Øyvind Edvardsen och kantor Hans Ahlskog. Temapredikan: Jesus Kristus – sann människa. Predikan i ljudfilen. Hela gudstjänsten som stillbild och ljudfil via Youtube. Gudstjänstens tema: Guds oförskyllda nåd.

Följ och dela!