Gudstjänst på sexagesimasöndagen

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på sexagesima 12.2.2023 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Tema: Guds ord.

Texter: Ps 44:2–5; Amos 8:11–12; 1 Kor 1:20–25; Joh 4:31–38.
Psalmer: 199:1–3; 157; 196; 337; 199:4–7; 158:8–9.
Predikotext: 1 Kor 1:20–25 (predikan i ljudfilen och lilla videon).

Följ och dela!