Gudstjänst på tacksägelsedagen

Gudstjänst på tacksägelsedagen 10.9.2023 kl 13 i Lepplax bykyrka med David Åkerlund och kantor Linda Snellman. 

Tema: Tacksamhet. Texter: Ps 147:3–11; Jes 38:15–20; Rom 14:1–9; Joh 5:1–14 (predikotext). Festliturgi 3.
Psalmer: 492; 144; 307; 200; LH 257; 306.

Gudstjänsten börjar vid ca 11 minuter i videofilen. Predikan i ljudfilen (34:04).

Följ och dela!