Gudstjänst på tionde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 8.8.2021 med Øyvind Edvardsen och kantor Hans Ahlskog. Tema: Besökelsetider.

Texter: Ps 33:12–19; 1 Mos 18:20–32; Hebr 3:12–19; Matt 11:20–24 (predikotext). Ljudfilen innehåller endast predikan.

20 Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar, eftersom de inte hade omvänt sig: 21 ”Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! För om kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska . 22 Jag säger er: Tyrus och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. 23 Och du, Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet. För om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått än i dag. 24 Men jag säger er: Sodoms land ska få det lindrigare på domens dag än du.”

Följ och dela!