Gudstjänst i Vasa tredje söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst i Vasa, Settlementcentrum, på tredje söndagen efter Trefaldighet med Ola Österbacka. Psalmackompanjemang från tidigare inspelningar med kantor Hans Ahlskog.

Predikotext: Ps 32:1–7. Ljudfilen innehåller endast predikan.

1 [En vishetspsalm av David.] Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt! 2 Salig är den som HERREN inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek.

3 Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. 4 Dag och natt var din hand tung över mig, min kraft rann bort som i sommarens torka.

5 Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sade: ”Jag vill bekänna mina brott för Herren” – då förlät du mig min syndaskuld. Sela

6 Därför ska alla trogna be till dig medan du går att finna. Om väldiga vattenfloder kommer ska de inte nå dem. 7 Du är mitt beskydd, du bevarar mig från nöd, du omger mig med frälsningens jubel. Sela

Följ och dela!