Högmässa med konfirmation

Trefaldighetssöndagen den 12 juni 2022 var en festdag i Lepplax bykyrka då en högmässa med konfirmation hölls. I samband med konfirmationsakten hölls en kort katekisation, dvs samtal kring den kristna läran. Högmässans tema var Den dolde Guden. Högmässan och konfirmationen leddes av Ola Österbacka och kantor var Hans Ahlskog. Konfirmanden var Josef Wikström.

Texter: Pred 3:11; Rom 11:33–36; Joh 3:1–15 (predikotext). Psalmer: 289; 144; 149; 233; 218; 534. Predikan finns i ljudfilen och i den extra videofilen.

Följ och dela!