Hybridgudstjänst 1 s e påsk

Hybridgudstjänst på första söndagen efter påsk 16.4.2023, där Ola Österbacka leder gudstjänsten och predikar hemifrån och församlingen deltar i Lepplax bykyrka. Tema: Uppståndelsens vittnen.

Psalmackompanjemang med inspelningar (Hans Ahlskog och Linda Snellman). Texter: Jes 43:10–13Apg 3:12–20Luk 24:36–49. Predikotext: Joh 21:1–14. Psalmer: 194:1–6; 144; 100; 194:7–8; 303; 583.

Predikan i lilla videon, i mp3-filen och som pdf.

Följ och dela!