Hybridgudstjänst 9. efter Trefaldighet

Gudstjänst via Zoom med Ola Österbacka, Vasa, och församlingssång under ledning av Linda Snellman i Lepplax bykyrka. Predikan: Luk 16:1–9, Goda förvaltare av Guds nåd.

Följ och dela!