Hybridgudstjänst på domsöndagen

Hybridgudstjänst på domsöndagen i Lepplax bykyrka, 26.11.2023 kl 13.00 med Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Youtube.
Tema: Yttersta domen. Texter: Ps 50:1–6; Mal 4:1–2; 1 Kor 15:22–28; Matt 25:31–46; predikotext: Joh 5:22–29.
Psalmer: 139; 145; 136; 202; Lova Herren 727 (Sionsharpan 486); 576.

Predikan i lilla videon och som ljud.

Följ och dela!