Hybridgudstjänst på femte söndagen i fastan

Gudstjänst på femte söndagen i fastan 3.4.2022 med Ola Österbacka som liturg och predikant i Vasa och församlingssång under ledning av Hans Ahlskog i Lepplax bykyrka. Tema: Den förkastade Medlaren.

Ljudfilen innehåller endast predikan: Joh 8:46–59. Predikan som videofil (Vimeo) i den lilla rutan.

[Jesus sade:] 46 Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? 47 Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.”

48 Judarna svarade: ”Visst har vi rätt när vi säger att du är samarier och besatt av en ond ande?” 49 Jesus svarade: ”Jag är inte besatt. Jag ärar min Far, och ni vanärar mig. 50 Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. 51 Jag säger er sanningen: Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden.”

52 Judarna sade: ”Nu vet vi att du har en ond ande. Abraham dog och likaså profeterna, och du säger: Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin smaka döden. 53 Är du större än vår far Abraham? Han dog, och profeterna är döda. Vem tror du att du är?” 54 Jesus svarade: ”Om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min Far som ärar mig, han som ni kallar er Gud. 55 Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sade att jag inte kände honom, skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. 56 Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig.” 57 Judarna sade: ”Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett !” 58 Jesus svarade: ”Jag säger er sanningen: Jag Är, innan Abraham fanns.”

59 Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.

Följ och dela!