Jesu seger över frestelserna, 1 s i fastan

Gudstjänst i Närpes 6.3.2022 med Ola Österbacka. Psalminspelningar från tidigare gudstjänster, kantor Hans Ahlskog.

Ljudfilen innehåller endast predikan över Matt 4:1–11, ämne: Jesus botar från syndafallets följder.

Följ och dela!