Konfirmandbibelstudium: III trosartikeln, avslutningen