Kvällsandakt fjärde veckan i fastan, Matt 16:21–23

Øyvind Edvardsen håller kvällsandakt under fjärde veckan i fastan utifrån Matt 16:21–23, och enligt ordningen för familjens kvällsandakt i bibelkalendern.

Följ och dela!