Kvällsandakt i femte veckan i fastan, Joh 19:28–30

Kvällsandakt under femte veckan i fastan med Øyvind Edvardsen enligt ordningen för familjens aftonbön i bibelkalendern. Text: Joh 19:28–30.

Följ och dela!