Påskgudstjänst från Lepplax bykyrka

Gudstjänst på påskdagen den 31 mars 2024 kl 11 i Lepplax bykyrka med David Åkerlund, liturg, Hans Ahlskog, predikant, och Linda Snellman, kantor.
Tema: Kristus är uppstånden.

Texter: Hos 6:1-3; 1 Kor 5:7-8; Matt 28:1-7. Psalmer: 95; 91; 90; 89; 99; Sionsharpan 51 (med kör).

Predikan i ljudfilen och lilla videon. Text: Joh 20:29.

Följ och dela!