Personlig andakt och bön, del 1

Lektion 4 under ungdomshelg. Hur vill Gud umgås med mig? Peter Öman, del 1.

Den andra delen utgjordes främst av grupparbete och rapportering och läggs inte ut.

Följ och dela!