Pingstgudstjänst

Gudstjänst på pingstdagen i Lepplax bykyrka kl 13 med David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog.
Tema: Den Helige Andes utgjutande. Texter: Hes 36:22-32; Apg 2:1-11; Joh 14:15-21 (predikotext).
Psalmer:
114; 106; 110; 115; 111:6–8; LBK 171.

Följ och dela!