Predikan 11. e Trefaldighet: Självprövning

Ola Österbackas predikan på 11:e söndagen efter Trefaldighet, 23.8.2020 i Settlementcentrum över texten Rom 7:14–25.

Tema: Självprövning.

Följ och dela!