Predikan 2 e jul, Hebr 2:11–15

Gudstjänst från S:t Johannes ev-luth församling i Settlementcentrum, Vasa, 3.1.2021, Ola Österbacka. Psalmsång med stöd av inspelningar från tidigare gudstjänster, kantor Hans Ahlskog.

 

Följ och dela!