Predikan 9. efter Trefaldighet, Gods förvaltare av Guds nåd

Ola Österbackas predikan i Settlementcentrum, Vasa, på nionde söndagen efter Trefaldighet 9.8.2020. Predikan hade dagens tema: Goda förvaltare av Guds nåd och som texter användes Amos 8:4–7, Kol 4:2–6 och Matt 10:16–22.

Följ och dela!