Predikan i julotta: Var inte rädda!

Predikan av Ola Österbacka under julotta i Settlementcentrum, Vasa, med text från Luk 2:10: ”Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.”

Följ och dela!