Predikan i Lepplax, Den goda delen

David Åkerlunds predikan den 20.9.2020 på 15.e söndagen efter Trefaldighet i Lepplax bykyrka över Luk 10:38–42.

Följ och dela!