Predikan i Vasa 2:e e trettondagen, Luk 19:1-10

Ola Österbackas predikan i Settlementcentrum, Vasa, andra söndagen efter trettondagen 17.1.2020 över Luk 19:1-10. Ämne: skuld, syndakännedom, soning.

Predikotext: Luk 19:1–10. Tema: Skuld, syndakännedom, soning.

1 Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. 2 Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen, och han var rik. 3 Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. 4 Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen.

5 När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom: ”Sackeus, skynda dig ner, för i dag måste jag gästa ditt hem.” 6 Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. 7 Alla som såg det mumlade förargat: ”Han tog in hos en syndare.”

8 Men Sackeus stod där och sade till Herren: ”Hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen.” 9 Jesus sade till honom: ”I dag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. 10  Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat.”