Predikan: Insikt och gott omdöme

Predikan på söndagen före domsöndagen 15.11.2020 av Ola Österbacka. Predikotext: Fil 1:3–11.

Följ och dela!