Predikan på 3. e trettondag, Joh 4:27-30,39-42

Ola Österbackas predikan på tredje söndagen efter trettondagen 26.1.2020 i Settlementcentrum, Vasa. Text: Joh 4:27–30,39–42. Tema: Jesus skapar tro.

Följ och dela!