Predikan på fastlagssöndagen, 1 Tim 2:1-6

Ola Österbackas predikan på fastlagssöndagen 23.2.2020 i Settlementcentrum, Vasa, över 1 Tim 2:1–6. Dagens tema: Guds kärleks offerväg.

Följ och dela!