Predikan på fastlagssöndagen, Joh 12:25–33

David Åkerlunds predikan på fastlagssöndagen 23.2.2020 i Lepplax bykyrka. Predikotext: Joh 12:25–33.

Hela gudstjänsten på Youtube som stillbild med ljud. Kantor: Hans Ahlskog. Tema för gudstjänsten: Guds kärleks offerväg.

Följ och dela!