Predikan på juldagen, Luk 2:11

Ola Österbackas predikan i julgudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, 25.12.2020. Tema: Messias, Herren.

Följ och dela!