Predikan på kyndelsmässodagen, Av hans fullhet

Ola Österbackas predikan på kyndelsmässodagen 2.2.2020 i Settlementcentrum, Vasa. Predikotext: Joh 1:16-18, tema: Av hans fullhet.

Följ och dela!