Predikan på palmsöndagen, Joh 12:1–8

Øyvind Edvardsens predikan 5.4.2020. Text: Joh 12:1–8. En grupp sjunger sången ”Gå till Golgata”, inspelad i Lepplax bykyrka på långfredagen 14.4.2017. Tema: Ärans kung på lidandets väg.

Följ och dela!