Profeternas språkbruk om riket – del 1

Den första lektionen under bibelhelgen i Lepplax bykyrka den 29 april 2023 använde två utdrag à ca 10 minuter från Biblicums onlinekurs 13 november 2021, där Seth Erlandsson föreläste över ämnet ”Profeternas språkbruk om riket – deras syner och liknelser”. I detta första pass presenterade Ola Österbacka några frågor utifrån föredraget som diskuterades i grupp och sedan gemensamt. Frågorna presenteras här tillsammans med ett sammandrag av grupparbetet.

Hela videoföredraget finns i original på biblicum.se. Föredraget ingår också i en utförligare form i Biblicums småskrift nr 18: Israel och yttersta tiden.

Frågor:

  1. Reflektera över hur lärjungarna behövde hjälp att förstå Jesu liknelser om riket. Varför hade de svårt att förstå?
  2. Ge exempel på ordningar i GT som var skuggbilder av det himmelska. Vad har dessa skuggbilder för betydelse för oss i dag?
  3. Nämn några personer i GT som är förebilder för Jesus! 

Sammandrag av svar:

  1. Lärjungarna var bundna till det judiska tänkandet att Messias vid sin ankomst skulle upprätta ett jordiskt rike och kunde inte förstå att riket inte var av denna värld, utan ett andligt rike.
  2. Mose gav Israel förordningar om mat, dryck, offer, högtider och olika reningsceremonier. Andra förebilder är templet och omskärelsen. Dessa skuggbilder vittnar om verkligheten själv, som är Kristus, som fullbordade det som de gammaltestamentliga ordningarna syftade fram emot. En viktig princip: GT är uppenbarat i NT, och NT finns dolt i GT. Vi behöver GT med dess skuggbilder för att förstå uppenbarelsen i Kristus.
  3. Det finns många viktiga personer som förebildar Jesus, bland annat löftessonen Isak, Josef, Mose, Josua. Även den förste Adam är en förebild till Jesus (jfr Rom 5).

Andra delen av den inledande lektionen. Den andra lektionen med Hans Ahlskog och ämnet Jesus och Israelfrågan blev inte inspelad i sin helhet men kommer att restaureras och läggas in senare.

Följ och dela!