Samgudstjänst via Zoom på Tacksägelsedagen

Ett försök att hålla en gudstjänst på två orter samtidigt via Zoom: i Vasa, Settlementcentrum, leddes gudstjänsten av Ola Österbacka och i Lepplax bykyrka ledde Hans Ahlskog psalmsången. Försöket hade vissa brister men en hygglig inspelning finns.

Predikan hade ämnet ”Det ni fått som gåva ska ni ge som gåva”. Predikan finns i videofilen och som mp3 och anknöt till tre texter: 1 Krön 29:10–14; 2 Kor 9:8–15 och Matt 11:25–30. Hela gudstjänsten via lilla bilden nedan.

Följ och dela!