Webbgudstjänst 19 e Trefaldighet

Webbgudstjänst med Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog på 19:e söndagen efter Trefaldighet, 18.10.2020. Gudstjänstens tema: Tro och otro. Tema för predikan: Världens otro och Noas tro.

Följ och dela!