Webbgudstjänst på kyndelsmässodagen: Guds uppenbarelse i Kristus

Webbgudstjänst på kyndelsmässodagen 7.2.2021 med Ola Österbacka och psalminspelningar från tidigare gudstjänster. Texter: Mika 7:7–8; Joh 12:35–36. Predikotext: 1 Joh 1:5–7, ämne: Ljus och mörker. Ljudfilen innehåller endast predikan.

(Den första videon som återgavs av Youtube har redigerats.)

Följ och dela!