Ola Österbacka

Kallad till pastor och ordinerad 23.11.2008. Styrelsens sekreterare. Ordförande i pastorskollegiet.