Inlägg med etiketten ‘Kristi hemlighet’

1 objekt

Goda förvaltare av Guds nåd

av Ola Österbacka

I texterna på nionde söndagen efter Trefaldighet påminns vi om att vi alla har ett ansvar som förvaltare. Detta ansvar gäller våra jordiska gåvor, men framför allt gäller det förvaltningen av Guds nåds evangelium. Evangelietexten i vår gudstjänst är från Matt 10:16–22 och ingår i det instruktionstal som Jesus höll när han sände ut sina tolv […]